En FMRI Stroop-arbetsstudie av ventromedial prefrontal cortical funktion hos patologiska spelare (2003)

 2003 Nov;160(11):1990-4.

Potenza MN1, Leung HCBlumberg HPPeterson BSFulbright RKLacadie CMSkudlarski PGore JC.

Abstrakt

MÅL:

Funktionen hos det ventromediala prefrontala cortex har varit inblandat i impulskontroll. Författarna använde Stroop-paradigmet för att testa uppmärksamhets- och responshämning under presentationen av kongruenta och inkongruenta stimuli hos manliga patologiska spelare och en grupp jämförelsepersoner.

METOD:

Händelsrelaterad funktionell magnetisk resonansavbildning användes för att undersöka ventromedial prefrontal cortexfunktion under Stroop-prestanda.

RESULTAT:

Som svar på sällsynta inkongruenta stimuli visade patologiska spelare minskad aktivitet i den vänstra ventromediala prefrontala cortex i förhållande till jämförelserna. Båda grupperna visade liknande aktivitetsförändringar i flera hjärnregioner, inklusive aktivering av dorsal anterior cingulate och dorsolateral frontal cortex.

SLUTSATSER:

Patologiska spelare delar många neurala korrelat av Stroop-uppgifternas prestanda med friska försökspersoner men skiljer sig åt i en hjärnregion som tidigare varit inblandad i störningar som kännetecknats av dålig impulskontroll.

  •