(L) Forskare reducerar beteenden i samband med problemspelande spel hos råttor genom att blockera D4-receptorer (2013)

Forskare reducerar beteenden i samband med problemspelande på råttor

By Pressmeddelande, | Vetenskap | 0 Kommentarer

Med hjälp av ett råttcasino har hjärnforskare i University of British Columbia framgångsrikt reducerat beteenden hos råttor som vanligtvis är förknippade med tvångsspel hos människor.

Studien, som innehöll den första framgångsrika modelleringen av spelautomater med råttor i Nordamerika, är den första som visar att problemet med spelbeteenden kan behandlas med droger som blockerar dopamin D4-receptorer. Resultaten har publicerats i Biologisk psykiatri tidning.

"Det behövs mer arbete, men dessa fynd erbjuder ett nytt hopp för behandling av spelberoende, vilket är en växande folkhälsokonsekvens", säger Paul Cocker, ledande författare till studien och doktorand i UBC: s psykiatriska institution. "Denna studie lägger viktigt nytt ljus på hjärnprocesserna som är involverade i spel och spelberoende."

För studien spelade råttor på sockerpellets med hjälp av en spelmaskinstyp med tre blinkande lampor och två spakar som de kunde trycka med sina tassar. Råttorna uppvisade flera beteenden som är förknippade med problemspel, såsom tendensen att behandla "nära missar" som liknar segrar.

Med utgångspunkt i tidigare forskning fokuserade laget på dopamin D4-receptorn, som har kopplats till en rad olika beteendestörningar, men har aldrig visat sig vara användbar vid behandling. Studien visade att råttor behandlade med en dopamin D4-receptor-blockerande medicinering uppvisade reducerade beteenden i samband med problemgambling.

Även om fynd tyder på att blockering av D4 dopaminreceptorn kan bidra till att minska patologiska spelbeteenden hos människor, noterar forskarna att ytterligare forskning behövs innan drogerna kan betraktas som en livskraftig läkemedelsbehandling för patologiskt spelande hos människor.

BAKGRUND

"Patologiskt spelande betraktas alltmer som en beteendeberoende som liknar drogen eller alkoholberoende, men vi vet relativt lite om hur man behandlar problemspel", säger Cocker. "Vår studie är den första som visar att genom att blockera dessa receptorer kan vi kanske minska de givande aspekterna av nära missar som verkar vara viktiga för spelande."

Metoder: I 16-månadstudien svarade en kohort av 32-laboratorieråttor på en serie av tre blinkljus innan du valde mellan två spak. En kombination av ljus (alla lampor upplysta) signalerade en seger och sju kombinationer (noll, en eller två lampor) signalerade en förlust. En "cash-out" -handtag belönade råttan med 10-sockerpellets på vinnande försök, men gav ett 10-andra "time out" -straff på att förlora spår. "Rulla igen" hävarmen möjliggjorde att råttorna började en ny prov utan straff, men gav inga sockerpellets.

Intressant visade råttorna en tendens att välja utbetalningsspaket när två lampor (nära miss) lyser, vilket tyder på att råttor, som människor, är mottagliga för den nästan missade effekten. Genom att blockera D4-receptorerna med droger lyckades forskarna framgångsrikt minska råttans val av "utbetalningsspaken" på icke-vinnande försök.

D4-blockerande läkemedlet som användes i studien har tidigare testats på människor i försök att behandla beteendestörningar som schizofreni men verkade inte ha någon effekt.

Nära missar: Denna gemensamma kognitiva bias anses vara en viktig faktor vid utvecklingen av patologiska spelproblem. Det faktum att spelautomater tenderar att ha en relativt hög andel av nära missar i jämförelse med andra spelspel kan vara anledningen till att spelautomater är en särskilt beroendeframkallande spelform.

Studera författare Paul Cocker och prof. Catharine Winstanley (UBC-avdelningen för psykologi), Bernard Le Foll (University of Toronto, Center for Addiction and Mental Health) och Robert D. Rogers (Bangor University). Studien, en selektiv roll för Dopamine D4-receptorer i modulering av belöningsförväntning i en gnagare-spelautomatuppgift, är tillgänglig på begäran.

UBC: s laboratorium för Molecular and Behavioral Neuroscience, ledd av psykologi prof. Catharine Winstanley, fokuserar på att förstå de biologiska mekanismerna för funktioner som impulskontroll och spel, vilket leder till nya och förbättrade behandlingar för störningar som uppmärksamhetsbrist hyperaktivitetsstörning, bipolär sjukdom, personlighetsstörningar och narkotikamissbruk.

Problemspel: Tvångsspel påverkar mellan tre och fem procent av nordamerikaner, enligt ny statistik.

http://news.ubc.ca