Nucleus accumbens aktivering medger inverkan av belöningssignaler på finansiella risker (2008)

 2008 Mar 26;19(5):509-13. doi: 10.1097/WNR.0b013e3282f85c01.

Knutson B1, Wimmer GEKuhnen CMWinkielman P.

Abstrakt

Vid forskning med avseende på magnetisk resonansavbildning ökar aktiveringen av nucleus accumbens (NAcc) spontant innan ekonomisk risk tas. Eftersom förväntan på olika belöningar kan öka aktiveringen av NAcc kan till och med tillfälliga belöningssignaler påverka finansiell risktagning. Med hjälp av händelserelaterad funktionell magnetisk resonansavbildning förutspådde vi och fann att förväntan på att titta på givande stimuli (erotiska bilder för 15 heteroseksuella män) ökade ekonomisk risktagning, och att denna effekt delvis förmedlades av ökningar i NAcc-aktivering. Dessa resultat överensstämmer med uppfattningen att tillfälliga belöningssignaler påverkar ekonomisk risktagande genom att förändra påverkande påverkan och identifiera sålunda en neuropsykologisk mekanism som kan ligga till grund för effektiva känslomässiga överklaganden inom finansiella, marknadsförings- och politiska områden.