Nedsatt striataldopamin D2-receptorer hos personer med internetberoende (2011)

KOMMENTARER: Mer bevis för att det finns internetberoende. Alla hjärnstudier om internetberoende har bekräftat missbruksrelaterade förändringar. En nedgång i striatala D2-dopaminreceptorer är huvudmarkören för desensibilisering av belöningskretsarna - ett kännetecken för all missbruk. Nordkorea har de högsta utgifterna per capita för porr.

Neuroreport. 2011 Jun 11; 22 (8): 407-11.

Kim SH, Baik SH, Park CS, Kim SJ, Choi SW, Kim SE.

källa

Institutionen för hjärn- och kognitiv teknik, Korea University, Seoul, Korea. [e-postskyddad]

Abstrakt

En ökande mängd forskning har antytt att internetberoende är förknippat med avvikelser i det dopaminerge hjärnsystemet. Vi antog att internetberoende skulle vara förknippat med minskade nivåer av tillgänglighet av dopaminerg receptor i striatum jämfört med kontroller. För att testa denna hypotes användes en radiomärkt ligand [C] racloprid och positronemissionstomografi för att bedöma dopamin D2-receptorbindningspotential hos män med och utan internetberoende. I överensstämmelse med vår förutsägelse visade individer med internetberoende minskade nivåer av dopamin D2-receptortillgänglighet i underavdelningar av striatum inklusive den bilaterala ryggkudaten och höger putamen. Denna upptäckt bidrar till förståelsen av neurobiologiska mekanismer för internetberoende.