En trevågig longitudinell analys av tidigare existerande trosor, exponering för pornografi och attitydförändring (2013)