Ungdomskondomanvändning, sexuell hälsokommunikation mellan föräldrar och ungdomar och pornografi: Resultat från ett amerikans sannolikhetsprov (2019)