Ungdomars exponering för sexuellt stötande internetmaterial och sexuellt tillfredsställande: En longitudinell studie (2009)