Ungdomars användning av sexuellt explicit internetmaterial och deras sexuella attityder och beteende: Parallell utveckling och riktningseffekter (2015)