Föreningar mellan pornografiförbrukning och sexuella metoder bland ungdomar i Sverige (2005)