Exponering för internetpornografi bland barn och ungdomar en nationell undersökning (2005)