Faktorer som bestämmer sexuellt äktenskap hos skolelever, institutionell baserad tvärsnittsstudie i norra Etiopien (2020)