Är sexuell erotik i samband med sexuell avvikelse hos ungdomar? (1991)