Pornografiförbrukning och dess samband med sexuella problem och förväntningar bland unga män och kvinnor (2017)