Användning av Pornografi och dess föreningar med sexuella upplevelser, livsstil och hälsa bland ungdomar (2014)