När den "emotionella hjärnan" tar över - En kvalitativ studie om riskfaktorer bakom utvecklingen av sexuellt beteendestörning enligt terapeuter och behandlingsassistenter (2019)