Bror-syster incest: data från anonyma datorstödda självintervjuer (2013)

J Child Sex Abus. 2013;22(3):255-76. doi: 10.1080/10538712.2013.743952.

Stroebel SS1, O'Keefe SL, Skägg KW, Kuo SY, Swindell S, Stroupe W.

Abstrakt

Retrospektiv data antecknades anonymt av 1,521 vuxna kvinnor med datorassisterad självintervju. Fyrtio klassificerades som offer för bror-syster incest, 19 klassificerades som offer för fader-dotter incest och 232 klassificerades som offer för sexuella övergrepp av en vuxen annan än sin far innan de nådde 18 år. Den andra 1,230 fungerade som kontroller. Offren för bror-syster incest hade betydligt mer problematiska resultat än kontroller på många åtgärder (t ex sannolikt än kontrollerna för att stödja känslan som skadade varor, tänkande att de hade lidit psykisk skada och har genomgått psykologisk behandling för sexuella övergrepp mot barn) . Bröder-systers incest har dock betydligt mindre problematiska resultat än offer för faderdotter incest på vissa åtgärder (t.ex. betydligt mindre sannolikt än faderdatters offer för att stödja känslan som skadade varor, tro att de hade lidit psykologiska skada, och har genomgått psykologisk behandling för sexuella övergrepp mot barn).