Studie: Medlidande vänlighet meditation ökar social relation.

KOMMENTARER - vissa former av meditation kan hjälpa till att lindra känslor av social ångest och öka känslor av anslutning.

Hutcherson, Cendri A .; Seppala, Emma M .; Gross, James J.

Emotion, Vol 8 (5), Oct 2008, 720-724.

Behovet av social koppling är ett grundläggande mänskligt motiv och det är allt tydligare att känslan socialt kopplad ger psykiska och fysiska hälsofördelar. Men i många kulturer leder samhällsförändringar till ökad social misstro och alienation. Kan känslor av social koppling och positivitet mot andra ökas? Är det möjligt att själv generera dessa känslor? I denna studie använde författarna en kort kärleksfull meditationsövning för att undersöka huruvida social koppling kunde skapas mot främlingar i ett kontrollerat laboratoriekontext. Jämfört med en nära matchad kontrolluppgift ökade bara några minuter med kärleksfullt meditation känslor av social koppling och positivitet gentemot nya individer på både explicit och implicit nivå. Dessa resultat tyder på att denna lätt implementerade teknik kan bidra till att öka positiva sociala känslor och minska social isolering. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, alla rättigheter reserverade)