Skyll på dina förfäder: Primära instinkter påverkar ditt beteende, Terry Burnham, Ph.D.


Skyll det på dina förfäder: Primal instinkter påverkar ditt beteende, Terry Burnham, Ph.D., medförfattare till "Mean Genes"