Berömda tidiga experiment om "centrum" för nöje / belöning

Sex minuters video om de berömda tidiga experimenten på hjärnans nöjes- / belöningscentra. Inkluderar både människor och råttor. Verkar verkligen till liv vad som ligger bakom alla missbruk.