Kapitel sex: Vägen till överskott (2008)

Täckning av CPA - Road to ExcessTa en titt på "Vägen till överskott", kapitel sex från vår bok Cupids förgiftade pil: från vana till harmoni i sexuella relationer. Det handlar om återhämtning av porr. Här är kapitlets sammanfattning och en länk till PDF av hela kapitlet.

  • Vår miljö har dramatiskt förändrats. Men våra belöningskretsar och däggdjurshjärnor har släppt efter. Förmågan att binge på mat och sex utvecklades när sockerliga livsmedel och sexuella möjligheter var knappt.
  • Nu står vi inför en mängd supernormala stimuli, som manipulerar med våra belöningskretsar. Detta leder till abstinenssymtom, sug efter mer stimulering och ibland mer permanenta hjärnförändringar.
  • Låg dopamin står bakom abstinenssymptom, men det spikar när vi ser en cue vi associerar med lättnad. Intense begär och ofta tvång kan resultera i. De gör återgången till jämvikt mycket utmanande.
  • Vi har förlorat många av belöningarna för nära kamratskap som våra förfäder åtnjöt. Detta gör oss mer mottagliga för överindulering, missbruk och tvång.

Läs hela kapitlet Road to Excess