Överdriven PMO bidrog till min överflödiga svettning

Kom ihåg: Du bör alltid söka en läkare med din överdriven svettning!

Det här är den sanna historien om hur jag kom över mitt svettproblem. Egentligen är det inte riktigt, men det är råd att komma överdriven svettning, baserat på hur jag fick överdriven svettning. Detta råd har minskat min svettning till normala nivåer, och allt som allt gjorde mig bara en lycklig man. Jag hoppas verkligen att hjälpa människor i samma riktning med detta korta skrift.

LÄNKA TILL KORT E-BOK - Den sanna berättelsen om hur jag fick över hyperhidros