"Medvetna och icke-medvetna känslighetsåtgärder: Kan de variera med frekvensen av pornografianvändning?" - Utdrag som analyserar Steele et al., 2013