Hud sympatisk nervaktivitet hos människor under exponering för känslomässigt laddade bilder: könsskillnader (2014)