CaM Kinaser: från minnen till missbruk (2015)

Trends Pharmacol Sci. 2015 Dec 7. pii: S0165-6147 (15) 00227-8. doi: 10.1016 / j.tips.2015.11.001.

Müller CP1, Quednow BB2, Lourdusamy A3, Kornhuber J4, Schumann G5, Giese KP6.

Abstrakt

Narkotikamissbruk är en stor psykisk störning med en neurobiologisk grund som fortfarande inte är tillräckligt begriplig. Inledningsvis etableras icke-beroende, kontrollerad drogförbrukning och droginstrumentisering. De omfattar mycket systematiska beteenden som förvärvas genom inlärning och inrättandet av läkemedelsminnen. Ca2+/ kalmodulinberoende proteinkinaser (CaMKs) är viktiga Ca2+ sensorer som översätter glutamatergisk aktivering till synaptisk plasticitet under inlärning och minnesbildning. Här granskar vi rollen som CaMKs vid upprättandet av narkotikarelaterade beteenden i djurmodeller och hos människor. Konvergerande bevis visar nu att CaMK är en avgörande mekanism för hur beroendeframkallande läkemedel inducerar synaptisk plasticitet och etablerar olika typer av läkemedelsminnen. Därmed är CaMKs inte bara molekylära reläer för glutamatergisk aktivitet men de kontrollerar också direkt dopaminerg och serotonerg aktivitet i det mesolimbiska belöningssystemet. De kan nu betraktas som viktiga molekylära vägar som översätter normal minnesbildning till etablering av läkemedelsminnen och möjligen övergång till narkotikamissbruk.