Prefrontal Cortex-aktivitet minskas i spelande och icke-substansanvändare under beslutsfattande (2007)

KOMMENTARER: som studien säger - "Dåligt beslutsfattande är ett kännetecken för missbruk, vare sig det gäller ämnen eller aktiviteter." Dåliga val och brist på självkontroll innebär att frontal cortex tappar striden. Detta är hypofrontalitet. Detta inträffar vid patologiskt spelande och drogberoende. Det kommer sannolikt att inträffa med porrberoende.


Hum Brain Mapp. 2007 Dec; 28 (12): 1276-86.

Tanabe J, Thompson L, Claus E, Dalwani M, Hutchison K, Banich MT.

Department of Radiology, University of Colorado i Denver och Health Sciences Center, Denver, CO 80262, USA. [e-postskyddad]

Abstrakt

MÅL: Dåligt beslutsfattande är ett kännetecken för missbruk, vare sig det gäller ämnen eller aktiviteter. Prestanda på ett mycket använt test av beslutsfattande, Iowa Gambling Task (IGT), kan diskriminera kontroller från personer med ventrala mediala frontalskador, substansberoende och patologiskt spelande. Positron emission tomography (PET) studier visar att substansberoende individer visar förändrad prefrontal aktivitet på uppgiften. Här anpassade vi IGT till en fMRI-inställning för att testa hypotesen att defekter i ventral medial och prefrontal behandling är förknippade med försämrade beslut som innebär risk men kan skilja sig beroende på om ämnesberoende är comorbid med spelproblem.

METOD: 18-kontroller, 14-substansberoende personer (SD) och 16 SD med spelproblem (SDPG) genomgick fMRI medan de utförde en modifierad version av IGT.

RESULTAT: Gruppskillnader observerades i ventral medial frontal, höger frontopolär och överlägsen frontal cortex under beslutsfattandet. Kontroller visade den största aktiviteten följt av SDPG följt av SD.

SLUTSATS: Våra resultat stöder en hypotes att defekter i ventral medial frontalbearbetning leder till försämrade beslut som innebär risk. Minskningar av rätt prefrontal aktivitet under beslutsfattandet verkar moduleras av närvaron av spelproblem och kan återspegla nedsatt arbetsminne, stimulansbelöningsvärdering eller kuereaktivitet hos substansberoende individer.

FULLT TEXT PDF