En experimentell analys av unga kvinnors inställning till manlig blick efter exponering för centerfoldbilder av varierande explicitness (2015)

Wright, Paul J., Analisa Arroyo och Soyoung Bae.

Kommunikationsrapporter 28, nr. 1 (2015): 1-11.

SAMMANDRAG

Centerfold-bilder (dvs. stillbildsbilder av ensamma, provocerande poserade, knappt klädda kvinnor) är en av de mest bestående, genomgripande och populära formerna av sexuella medier. Denna studie mätte unga kvinnors attityd gentemot den manliga blicken efter exponering för mittveck av varierande tydlighet. Explicitness opererades som en klädsel. Kvinnor som utsattes för mer explicita mittviker uttryckte större acceptans av den manliga blicken än kvinnor som exponerades för mindre explicita mittveck direkt efter exponeringen och vid en 48-timmars uppföljning. Dessa resultat stöder uppfattningen att ju fler mediebilder av kvinnor visar kvinnokroppar, desto starkare blir budskapet att kvinnor är sevärdheter som andra kan observera. De föreslår också att även kort exponering för explicita mittveck kan ha en icke-övergående effekt på kvinnors sociosexuella attityder.

http://dx.doi.org/10.1080/08934215.2014.915048