En Internetstudie av cybersex deltagare (2005)

Arch Sex Behav. 2005 Jun;34(3):321-8.

Daneback K1, Cooper A, Månsson SA.

Abstrakt

Cybersex är en underkategori av sexuella aktiviteter på nätet (OSA) och definieras som när två eller flera personer deltar i sexuellt samtal medan de är online för sexuellt nöje och eventuellt inte inkluderar onani. Cybersex är ett växande fenomen med en betydande inverkan på deltagarna men hittills har mycket lite forskning gjorts om detta ämne. Denna studie är den första som försöker avgränsa egenskaper hos dem som bedriver cybersex. Uppgifterna samlades in via ett online-frågeformulär på svenska, administrerat via den svenska webbportalen Passagen.se. Av det totala urvalet (N = 1828) rapporterade nästan en tredjedel, både män och kvinnor, att ha engagerat sig i cybersex. En logistisk regressionsanalys visade att ålder, kön och sexuell läggning var viktiga demografiska variabler att beakta när man undersöker cyberex. En jämförelse av intervalldata visade att de som bedriver cybersex hade en större sannolikhet att spendera mer tid online för OSA och ha fler offline sexpartner än de som inte deltar i cybersex.

PMID: 15971014

DOI: 10.1007 / s10508-005-3120-z