ORGAN: Ett Kort Sexmissbruk Screening Tool för studenter (2018)

Cashwell, Craig S., Amanda L. Giordano och Robert A. Henson

Journal of College Counselling 21, nr. 3 (2018): 265-273.

Abstrakt

Forskare har funnit att prevalensen av sexberoende är högre bland studenter än bland allmänheten. Dessutom rapporterar universitetsrådgivare att de arbetar med sexberoende i högskolor och universitetsrådgivningscentra. Hittills finns det emellertid inget kortscreeningsverktyg för att snabbt utvärdera möjligheten till ett sexuellt beroende. Följaktligen utvecklade författarna en 6-artikel kort skärm (BODIES) av sexuellt beroende. Författarna diskuterar också konsekvenserna för college rådgivare.