Skillnader mellan sexuellt utsatta och icke-sexuellt utsatta manliga ungdomar sexuella övergreppare: utvecklingsanedningar och beteendemässiga jämförelser (2011)

J Child Sex Abus. 2011 Jan;20(1):77-93. doi: 10.1080/10538712.2011.541010.

Burton DL1, Duty KJ, Leibowitz GS.

Abstrakt

I denna studie jämförs sexuellt utsatta och icke-sexuellt utsatta sexuella missbrukare av manliga ungdomar på ett antal variabler. Självrapporteringsåtgärder administrerades till sexuellt missbrukande ungdomar av 325 manliga (medelålder 16) i sex bostadsanläggningar i Mellanvästern, varav 55% rapporterade sexuell offer. Tresultaten tyder på att de sexuellt misshandlade sexuella övergrepparna har mer allvarliga utvecklingsstörningar (trauma, familjegenskaper, tidig exponering för pornografi och personlighet) och nyligen uppförda svårigheter (egenskaper för sexuell aggression, sexuell upphetsning, användning av pornografi och icke-sexuellt kriminellt beteende) än den icke-sexuellt utsatta gruppen. Resultaten står i kontrast till den senaste typologiska forskningen, som inte hittade något samband mellan sexuella offer och subtypmedlemskap. Behandling, forskning och teoretiska konsekvenser diskuteras.

PMID: 21259148

DOI: 10.1080 / 10538712.2011.541010