Underlättande effekter av erotik mot aggression mot kvinnor (1978)

J Pers Soc Psychol. 1978 Nov;36(11):1270-7.

Eonnerstein D, Hallam J.

Abstrakt

För att undersöka effekterna av starkt erotiska stimuli på aggression mot kvinnor, blev manliga individer ilska av en manlig eller kvinnlig konfederat och utsattes för en erotisk film, en aggressiv film eller ett icke-filmligt tillstånd. Försökspersonerna fick två möjligheter att agera mot konfederatet. Det konstaterades att både de aggressiva och erotiska filmerna ökade aggressionen mot båda målen under den första och andra aggressionmöjligheterna. Emellertid underlättade den erotiska filmen aggression mot det kvinnliga målet över de två aggressionerna. De processer som verkar för att orsaka denna ökning diskuteras i termer av att minska begränsningarna mot aggressivt beteende och det specifika cue-värdet för erotiska filmer.

PMID: 745036