Könsmässiga skillnader i reaktioner vid visning av pornografiska vignetter (1999)

Gardos, Peter Sándor och Donald L. Mosher.

Journal of Psychology & Human Sexuality 11, nr. 2 (1999): 65-83.

https://doi.org/10.1300/J056v11n02_04

Abstrakt

Ett dilemma i den nuvarande pornografilitteraturen är huruvida man kan klassificera vissa typer av pornografi som ”förnedrande” och sedan exakt mäta individers motiv och reaktioner. En funktion som ofta citeras som det bästa exemplet på sådan nedbrytning är "cum shot". I den aktuella studien visades 375 manliga och kvinnliga grundläggande volontärer en av fyra videoband: det ursprungliga / oförändrade tillståndet, en som utelämnade visuella bilder av utlösning och två som hade ljudspåret ändrat för att accentuera antingen försämring eller acceptans. Efter att ha tittat slutförde deltagarna Ratings of Sexual Arousal (Mosher, 1987), Rating of Enjoyment och Ratings of Degradation and Acceptance scales. Resultaten avslöjade att män rapporterade större sexuell upphetsning och njutning till alla videor och bedömde dem som både mer accepterande och mindre förnedrande; den förnedrande voice-over minskade sexuell upphetsning och njutning; och sexuell upphetsning och njutning var positivt relaterade till betyg av acceptans. Dessa resultat antyder att en individs tolkning av pornografi har en stark inverkan på deras subjektiva reaktioner.