Förhöjd manlig aggression mot sexuella kvinnor efter romantisk avvisning: Den mediterande rollen för könsmålsaktivering (2018)

Blake, Khandis R., Brock Bastian och Thomas F. Denson. ”

Aggressivt beteende 44, nr. 1 (2018): 40-49.

https://doi.org/10.1002/ab.21722

Abstrakt

Forskning från olika discipliner tyder på ett positivt samband mellan västerländsk kulturell sexualisering och kvinnors sannolikhet att drabbas av skada. I det aktuella experimentet avvisades 157 unga män romantiskt av en sexualiserad eller icke-sexualiserad kvinna och fick sedan chansen att spränga kvinnan med höga vitbrus. Vi testade om aktivering av sexuella mål hos män skulle förmedla förhållandet mellan sexualisering och aggressivt beteende efter romantisk avvisning. Vi testade också om att uppträda aggressivt mot en kvinna efter romantisk avvisning skulle öka mäns känslor av sexuell dominans. Resultaten visade att interaktion med en sexualiserad kvinna ökade mäns sexmål. Ökad sexmålsaktivering förutspådde i sin tur ökad aggression efter romantisk avvisning. Detta resultat förblev signifikant trots att man kontrollerade effekterna av drag aggressivitet och negativ påverkan. Resultaten tyder på att ökad aktivering av sexmål kan leda män till att begå aggression mot sexualiserade kvinnor som avvisar dem.