Individuella skillnader i användning av kvinnors pornografi, uppfattningar om pornografi och oskyddat kön: Preliminära resultat från Sydkorea (2019)

Wright, Paul J., Chyng Sun, och Ekra Miezan.

Personlighet och individuella skillnader 141 (2019): 107-110.

Abstrakt

I denna rapport presenteras data om pornografiförbrukning, uppfattningar om pornografi och kondomanvändning bland ett urval av 140-kvinnor i Sydkorea. Tre viktiga fynd uppstod. Först uppfattar pornografi som en källa till sexuell information en mer tillförlitlig korrelation av mindre konsekvent kondomanvändning än hur ofta pornografi ses. För det andra förutspådde konsumera pornografi oftare bara kondomer mindre ofta när pornografi uppfattades som en källa till sexuell information. För det tredje upprätthålls interaktionen mellan graden av pornografiförbrukning och uppfattande av pornografi som en källa till sexuell information, även efter anpassning för relevanta demografiska egenskaper. Sammanfattningsvis föreslår dessa resultat att medan man ser pornografi som en källa till sexuell information i sig själv är en riskfaktor för att engagera sig i oskyddad sex, är kombinationen av vanlig pornografiförbrukning och uppfattande av pornografi som en källa till sexuell information mer problematisk i villkor för sexuell risk än antingen variabel i isolering. Provtagningsspecifika och metodiska singularitet pekar dock på behovet av replikationsstudier från andra ställen och med hjälp av ytterligare konstruktioner.