Påverkan av populär erotik på domar av främlingar och kompisar (1989)

Journal of Experimental Social Psychology

Volym 25, Utgåva 2, Mars 1989, Sidor 159-167

Abstrakt

Två studier gjordes för att undersöka påverkan av exponering för centerfold erotica på bedömningar av sexuell attraktion.

I experiment 1 bedömde studenter ett fotografi av en naken kvinna efter att ha blivit utsatt för kontrollstimuli (abstrakt konst eller andra genomsnittliga nakenbilder) eller för fotografier tagna från populära erotiska tidskrifter. Målet bedömdes som mindre sexuellt attraktivt efter att personer hade utsatts för populär erotik. Manliga och kvinnliga försökspersoner visade parallella mönster av attraktionsbetyg

I Experiment 2 utsattes manliga och kvinnliga patienter för motsatt könserotik. I den andra studien var det en interaktion mellan ämnessex och stimulansförhållanden vid betyg av sexuell attraktion. Minskningseffekter av exponering i mitten av ögonen visades endast för manliga personer utsatta för kvinnliga nudder. Manspersoner som hittade Playboy-typ mitt ihop trevligare rankade sig som mindre kär i sina fruar. Resultaten diskuteras mot bakgrund av allmänna könsskillnader i sexuellt beteende och är relaterade till den aktuella kontroversen om pornografi.