Är sexuellt våld relaterat till Internetexponering? Empiriska bevis från Spanien (2009)

Oktober 2009-konferens: VI Harvardskurs i lag och ekonomi

På: Cambridge (Massachussets, EUA)

Projekt: e-hälsa och telemedicin

Jorge Sainz-González

Joan Torrent-Sellens

Abstrakt

Den utbredda tillgängligheten av vuxeninnehåll på Internet under de senaste åren har påverkat individers sexuella uppförande, inklusive beteende som anses vara kriminellt. I vår artikel modellerar vi detta kriminella beteende och förknippar det med uttalandet av uttryckligt sexuellt beteende. Genom att använda en paneldataprocedur för Spaniens provinser under perioden 1998-2006, visar utfallet att det finns en substitution mellan våldtäkt och internetpornografi, medan internetpornografi ökar andra våldsamma sexuella beteenden, som sexuella övergrepp.