Marijuana Use, Marijuana Expectancies, och Hypersexuality among College Students (2017)

http://dx.doi.org/10.1080/10720162.2017.1388203

Slavin, Melissa N., Shane W. Kraus, Anthony Ecker, Carolyn Sartor, Gretchen R. Blycker, Marc N. Potenza, Kristin Dukes och Dawn W. Foster.

Sexuell beroende och kompulsivitet (2017): 1-9.

SAMMANDRAG

Forskning stöder kopplingar mellan förväntningar på marijuanaeffekt och riskabelt sexuellt beteende bland marihuanabrukare, men samband mellan marijuanaförväntningar och hypersexualitet har ännu inte undersökts. Den aktuella studien undersökte samband mellan marijuana livstid användning och hypersexualitet bland universitetsstudenter. En hierarkisk regression justering för köns- och alkoholanvändning användes för att bestämma i vilken grad marihuana-användning och förväntningar stod för variansen i hypersexualitet. Marijuana livstid användning och hypersexualitet var signifikant och positivt relaterade. Efter justering för kovariater korrelerade förväntningarna med marihuana perceptuella och kognitiva förbättringar positivt med hypersexualitet, medan spänningsminskning och relaxationsförväntningar negativt korrelerade med hypersexualitet.