Mäns sexuella sadism mot kvinnor i Moçambique: Påverkan av pornografi? (2018)

Cruz, Germano Vera.

Nuvarande psykologi (2018): 1-11.

Abstrakt

Syftet med denna studie är först och främst att avgöra om män i Mocambique som ser pornografiska videor ofta uppträder mer sadistiskt mot sina kvinnliga partners under samlag än dem som tittar på pornografiska videor relativt sällan. och för det andra att veta om pornografi påverkar männs sexuella beteende gentemot kvinnor. Totalt deltog 512 män och kvinnor i studien, svarade på ett originalformulär och intervjuades också. Statistisk behandling av data bestod av beskrivande analys (medel och standardavvikelser), jämförelse av medel (t-test) och korrelationsanalyser.

För det första visar resultaten att männens frekventa exponering för pornografi är korrelerad med manligt sadistiskt beteende mot kvinnor. För det andra visar resultaten att bland manliga deltagare, att vara kär i sina partners och vara äldre, korreleras negativt med mans sexuella sadism mot kvinnor. Slutligen finns det en indikation på att pornografi i Moçambique påverkar vissa männs sexuella beteende mot kvinnor på sadistiskt sätt, även om det krävs fler studier för att mäta i vilken utsträckning.

Nyckelord - Kön, pornografi, sexuell sadism