Normal, problematisk och kompulsiv konsumtion av sexuellt stötande media: Kliniska resultat med användning av kompulsiv konsumtion (CPC) hos män som har sex med män (2015)

Sexmissbrukskompulsivitet. 2014 Oct 1;21(4):276-304.

Rosser BR1, Noor SW1, Iantaffi A2.

Abstrakt

För att bedöma problematisk sexuell uttrycklig media (SEM) -konsumtion och för att identifiera kliniskt meningsfulla cut-offpunkter undersökte vi kliniska korrelationer med hjälp av den nya kompulsiva Pornography Consumption (CPC) -skalan bland 1165-deltagande MSM. Att bygga på skalepraxis vid mätning av tvångsmässigt sexuellt beteende identifierades två avgränsningspunkter. Medan de flesta (76-80%) MSM inte rapporterar tvångsmässiga symtom, rapporterar 16-20% nivåer av problematisk SEM-konsumtion, inklusive 7% med extrema poäng i överensstämmelse med DSM-kriterier för tvångssyndrom. Demografiska, sexuella och hiv-riskskillnader identifierades mellan de tre grupperna. Forskare och kliniker uppmanas att överväga att använda CPC-skalan för en omfattande bedömning av tvångssyndrom.