Del II: Skillnader mellan sexuellt utsatta och icke-sexuellt utsatta manliga ungdomar och sexuellt missbrukande ungdomar: ytterligare gruppsammanställningar av utvecklingsanedda och beteendemässiga utmaningar (2012)

J Child Sex Abus. 2012;21(3):315-26. doi: 10.1080/10538712.2012.675421.

Leibowitz GS1, Burton DL, Howard A.

Abstrakt

I en ny artikel publicerad i Journal of Child Sexual Abuse, bedömde vi skillnaderna mellan sexuellt utsatta och icke-sexuellt utsatta manliga sexuella övergrepp mot ungdomar (Burton, Duty, & Leibowitz, 2011). Vi fann att den sexuellt utsatta gruppen hade mer allvarliga utvecklingsbegränsningar (t.ex. trauma och tidig exponering för pornografi) och beteendevårigheter (sexuell aggression, upphetsning, användning av pornografi och icke-sexuella brott). Föreliggande studie jämför sexuellt utsatta och icke-sexuellt utsatta sexuella missbrukare med en grupp icke-sexuellt utsatta ungdomar. Resultaten inkluderade att kriminella ungdomar hade färre beteendeproblem och utvecklingsproblem än jämförelsegrupperna. Dessutom hade sexuellt missbrukade sexuella missbrukare de högsta medelvärdena för trauma och personlighetsåtgärder. Implikationer för forskning och behandling erbjuds.

PMID: 22574846

DOI: 10.1080 / 10538712.2012.675421