Pornografi och skilsmässa (2011)

Daines, Robert M. och Tyler Shumway.

7th årliga konferens om empiriska juridiska studier papper. 2011.

Abstrakt

Vi testar om pornografi orsakar skilsmässa. Med hjälp av statistik på statsnivå på skilsmässa och försäljning av Playboy-tidningen dokumenterar vi en stark tvärsnitts- och tidsserieförhållande mellan försenad försäljning av Playboy och skilsmässan. Det enkla sambandet mellan skilsmässa och försäljning som försenades två år är 44 procent, med en T-statistik på 20. Denna stora korrelation är robust för att bara använda den första halvan av provet, justera för all statlig nivå heterogenitet och för alla tidstrender genom att inkludera statliga och årliga fasta effekter, och använda en instrumentell variabel för att korrigera för eventuell endogenitet i Playboy-försäljningen. Äktenskapsskillnader är också betydligt korrelerade med försäljningen av Penthouse men de är inte korrelerade med försäljningen av Time Magazine. Våra övergripande uppskattningar tyder på att pornografi antagligen orsakade 10 procent av alla skilsmässor i USA på sextio- och sjuttiotalet.