Pornografi och Rape: Bevis från Major YouTube Outage (2019)

Gibbons, M. Amelia och Martín A. Rossi.

LÄNK till PDF FÖR FULLSTUDIE

SAMMANDRAG

Ökningen av tillgängligheten till pornografiskt material tog upp en viktig debatt om huruvida det finns samband mellan pornografi och våldtäkt. Vi utnyttjar ett ovanligt naturligt experiment som ger upphov till exogen variation i pornografisk visning. På tisdag oktober 16th, 2018, upplevde YouTube ett stort och sällsynt globalt serviceavbrott. Denna YouTube-störning var förknippad med en viktig ökning av trafiken på pornowebbplatsen Pornhub, som är världens största porrplats. Med hjälp av högfrekventa brottsdata från USA dokumenterar vi att raps ökade med 24-procent under 30-timmen efter avbrottet. Vi tolkar våra resultat som bevis på en positiv koppling mellan pornografivisning och våldtäkt. Det underliggande identifieringsantagandet för denna tolkning är att det inte finns någon direkt koppling mellan YouTube-avbrott och våldtäkt. För att validera vår empiriska strategi dokumenterar vi att andra brott (icke-sexuella relaterade) inte påverkades av avbrottet.

Kommentera ASMR på Reddit:

Tankar om ASMR? Vissa säger att det i grund och botten är mjuk kärnporr. Och även om en del av dem känner så (och med vissa menar jag alla där det är öronätande, kyssar, cosplay etc etc) men andra inte. Sedan finns det direkt sexuella ASMR som jag inte ens kommer att nämna, det är bara rakt upp porr.