Pornografi och sexuell aggression: finns det tillförlitliga effekter och kan vi förstå dem? (2000)

Annu Rev Sex Res. 2000; 11: 26-91.

Malamuth NM, Addison T, Koss M.

källa

UCLA, Los Angeles, Kalifornien 90095-1538, USA. [e-postskyddad]

Abstrakt

Som svar på några senaste kritik analyserar vi de argument och data som presenteras i dessa kommentarer, (b) integrerar resultaten från flera metaanalytiska sammanfattningar av experimentell och naturalistisk forskning, och (c) utför statistiska analyser på ett stort representativt prov. Alla tre stegen stöder förekomsten av tillförlitliga föreningar mellan frekventa pornografi Använd och sexuellt aggressivt beteende, särskilt för våldsamma pornografi och / eller för män med hög risk för sexuella aggressivitet. Vi föreslår att sättet som relativt aggressiva män tolkar och reagerar på detsamma pornografi kan skilja sig från de icke-aggressiva männen, ett perspektiv som hjälper till att integrera de nuvarande analyserna med studier som jämför rappar och nonrapister samt med tvärkulturell forskning.