Pornografi och processen för att avhumanisera sexuella partners (2020)

Figueiredo, Isabela Motta. "En pornografia eo processo de desumanização de parceiros sexuais." Doktorsexamen, 2019.

http://hdl.handle.net/10071/20095

Abstrakt

Rollen för pornografianvändning i olika processer är inte konsekvent, särskilt när det gäller interpersonella relationer. Om forskning å ena sidan har visat ett samband med önskan att vara nära partnern och en bättre bedömning av sin sexuella förmåga; å andra sidan visade det också ett samband med diskriminering, våld och objektivisering av andra människor. Efter de senaste bevisen inramades det nuvarande arbetet i Dehumanization Theory och syftade till att analysera i vilken utsträckning människor som använder pornografi avhumaniserar sina sexpartners (dvs. de tillskriver sin partner mer primära än sekundära känslor). I en korrelationsstudie deltog 266 deltagare (78.2% kvinnor; MAge = 30.79, SD = 8.89) svarade på demografi, oavsett om de var i ett förhållande eller inte, huruvida de använde onlinepornografi eller inte och hur mycket de hänförde primära och sekundära känslor till sina sexpartners. Resultaten visade att människor som konsumerar pornografi dehumaniserar sina sexuella partners men bara när de inte är i en romantisk relation. Dessa resultat är relevanta eftersom dehumanisering har allvarliga konsekvenser som diskriminering, våld, hårdare straff och hämning av prosocialt beteende. När vi väl vet när det händer har vi chansen att skapa strategier för att neutralisera det.