Pornografiförbrukning och icke-äktenskapligt sexuellt beteende i ett urval av unga indonesiska universitetsstudenter (2013)

Cult Health Sex. 2013 Jun 20.

Hald GM, Mulya TW.

källa

en avdelning för folkhälsoklinik för sexologi, Köpenhamns universitetssjukhus, Köpenhamns universitet, Danmark.

Abstrakt

Med hjälp av ett urval av indonesiska universitetsstudenter och en tvärsnittsdesign undersökte denna studie prevalensgraden och mönstren för pornografi konsumtion i Indonesien, en religiös, sexuellt konservativ, muslimsk majoritet nation med strikt anti-pornografi lagar. Föreningen mellan pornografi konsumtion och vanliga sexuella beteenden utanför äktenskap undersöktes.

Studien fann att i detta prov, pornografi är lika brett och lätt konsumerat som i jämförbara internationella studier som främst använder västerländska bakgrundsprover från mer sexuellt liberala och mindre religiösa länder med mycket få lagar om pornografi.

Könsskillnader i mönster av pornografi konsumtionen var uttalad och jämförbar med resultaten i internationella motsvarighetsstudier. Endast för män, pornografi konsumtion visade sig signifikant förutsäga vanliga sexuella beteenden i icke-äktenskapliga relationer.

Studien är den första som ger insikter om prevalenshastigheter och mönster av pornografi konsumtion och dess associering med vanliga icke-äktenskapliga sexuella beteenden i en sexuellt konservativ nation med muslimsk majoritet med strikt anti-pornografi lagar.