Pornografi Användning och äktenskapskvalitet: Testa Moral Incongruence Hypothesis (2017).

Perry, Samuel.

Länk till fullständig studie

Abstrakt

Studier rapporterar ofta en negativ samband mellan pornografianvändning och civilkvalitet. Ett antal studier visar dock att denna negativa sammanslutning är starkare bland religiösa amerikaner, vilket tyder på att "moralisk inkongruens" kan vara en viktig modereringsfaktor. Denna teori testas med paneldata från de nationella representativa 2006-2012-porträtten av American Life Study (N = 612). Stöd till teorin är blandad. Användning av pornografi i 2006 förutsätter lägre äktenskapskvalitet i 2012, oavsett om tittaren kände att användningen av pornografi alltid var omoralisk. Men bland de pornografiska tittarna är den negativa sambandet mellan civilkvalitet och visningsfrekvens starkare för dem som moraliskt motsätter sig pornografi. Resultaten håller oavsett kön. Databegränsningar och konsekvenser för framtida forskning diskuteras.