Potentiella hälsorisker för pornografisk konsumtion som ses av psykiatriska sjuksköterskor (1994)

Arch Psychiatr Nurs. 1994 Apr;8(2):101-6.

Drake RE1.

Abstrakt

Negativa effekter av pornografikonsumtion (PC) har identifierats från över empiriska studier från 150 som genomförts sedan 1970. Ändå behandlar psykiatrisk sjuksköterskors övningar inte hälsoriskerna med PC. Denna studie bestämmer psykiatriska sjuksköterskors uppfattningar (n = 194) med avseende på PC-effekter. En betydande majoritet av psykiatriska sjuksköterskor var överens (72%) om att det finns potentiella negativa effekter för PC, att det finns risker för förkonsumenter av pornografi (78% överenskommelse) och att PC-risker måste hanteras av deras yrke (68% avtal ). Avtal ger stöd för att utöka sjuksköterskornas kunskap om PC.

PMID: 8042864