Profiler av cyberpornografi Användning och sexuellt välbefinnande hos vuxna (2017)