Sexuellt och preventivt beteende bland kvinnliga universitetsstudenter i Sverige - upprepade undersökningar under en 25-årig period (2015)

KOMMENTARER: 70% av kvinnorna använder pornografi, och 48% sa att det påverkat deras sexuella beteende.


Acta Obstet Gynecol Scand. 2015 Jan 25. doi: 10.1111 / aogs.12565.

Stenhammar C1, Ehrsson YT, Åkerud H, Larsson M, Tydén T.

MÅL:

Att studera kvinnliga studenters sexuella och preventivmedel beteende och jämföra dessa resultat med tidigare undersökningar.

DESIGN:

Jämförande, upprepade tvärsnittsundersökningar, startade i 1989 och upprepades vart femte år.

MILJÖ:

Behandling av preventivmedel som levereras vid ett studenthälsocentrum i Sverige.

BEFOLKNING:

Kvinnliga universitetsstudenter (n = 359).

METODER:

Flervaligt väntelägesformulär.

HUVUDSÄTTNINGSÅTGÄRDER:

Sexuellt och preventivt beteende.

RESULTAT:

1989 var åldern vid första samlaget 17.6 år mot 16.7 år 2014, antalet livslånga sexpartners var 4.0 jämfört med 12.1 2014 och antalet sexpartner under de senaste 12 månaderna var 1.0 jämfört med 2.8 2014. Användning av kondom under första samlag med den senaste partnern minskade från 49% till 41% (n = 172 2009 mot n = 148 2014: p <0.001), och erfarenheten av analsex ökade från 39% till 46% (n = 136 i 2009 mot n = 165 2014: p = 0.038) och 25% (n = 41 2014) använde alltid kondom under analsex. Totalt använde 70% (n = 251) pornografi och 48% (n = 121) ansåg att deras sexuella beteende påverkades av pornografi. Åttio-nio procent (n = 291) ville ha två till tre barn och 9% (n = 33) hade tänkt på att frysa ägg för framtiden. De kvinnliga elevernas kunskaper om åldersökning som är korrelerade med minskad fertilitet varierade.

SLUTSATSER:

Sexuellt beteende bland kvinnliga universitetsstudenter har gradvis förändrats under de senaste 25 åren och beteendet verkar mer riskabelt idag. Eftersom detta kan få konsekvenser för framtida reproduktiv hälsa är det viktigt att informera kvinnor om konsekvent och korrekt användning av kondom och om begränsningarna i det bördiga fönstret.

© 2015 Författarna. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica publicerad av John Wiley & Sons Ltd på uppdrag av Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology (NFOG).

NYCKELORD:

preventivmedel; kvinna; sexuellt beteende Sexuellt överförbara sjukdomar; sexuellt överförd infektion; osäkert sex