Sexuellt våld i medierna: Indirekta effekter på aggression mot kvinnor (1986)

Malamuth, Neil M. och John Briere.

Journal of Social Issues 42, nr. 3 (1986): 75-92.

https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1986.tb00243.x

Abstrakt

Vi presenterar en modell som antar indirekta effekter av sexuellt våld i media på aggression mot kvinnor. Det antyder att vissa kulturella faktorer (inklusive massmedia) och individuella variabler interagerar för att påverka vissa människors tankemönster och andra svar som kan leda till antisocialt beteende, inklusive aggression. Två strömmar av aktuell forskning är relevanta för modellen. Den första visar kopplingar mellan exponering för sexuellt våldsamma medier och utvecklingen av tankemönster som stöder våld mot kvinnor. Den andra avslöjar kopplingar mellan sådana mönster och olika former av antisocialt beteende i laboratoriet och i naturalistiska miljöer. Förslag för vidare forskning diskuteras.