Sexuellt explicit media, könsskillnader och evolutionsteori (1996)

Malamuth, NM (1996).

Journal of Communication, 46(3), 8-31.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2466.1996.tb01486.x

Abstrakt

Diskuterar könsskillnader som svar på sexuellt uttryckliga massmedier med hjälp av en evolutionär ram. Denna teoretiska strategi hävdar att hur människor svarar på nuvarande miljöer formas av mentala mekanismer som utvecklats som svar på problem som deras förfäder möter. De psykologiska mekanismerna för manlig sexualitet är inte desamma som de som styr kvinnlig sexualitet på grund av de olika reproduktiva konsekvenserna av sexuellt beteende för 2-könen i förfädermiljöer. Olika naturliga selektionsprocesser för män och kvinnor har resulterat i olika sexuella strategier. Dessa olika strategier kan användas för att redovisa könsskillnader i svar på sexuella medier. Dessutom hävdas att konsumtion av sexuellt uttryckliga medier delvis är resultatet av ärvda skillnader i utvecklade sexualitetsmekanismer som interagerar med miljökrafter. (PsycINFO databasregistrering (c) 2018 APA, alla rättigheter reserverade)